Từ đường Hồ tộc

Đăng lúc 09:48:05 27/02/2019

Công trình mang phong cách kiến trúc nhà của cả 3 miền Bắc – Trung – Nam. Đây là nơi thờ tự dòng họ Hồ, trong đó có thờ các vua: Hồ Quý Ly, vua Quang Trung (Hồ Thơm)

0355.79.00.99